Podmínky pronájmu – provozní řád

 1. Objednavatel uhrazením ceny pobytu bere na vědomí podmínky pronájmu – provozní řád a souhlasí s ním.
 2. Smluvní vztah mezi objednavatelem a pronajímatelem vzniká po potvrzení rezervace a po vyplnění objednacího formuláře a složením rezervační zálohy na účet. Rezervační záloha činí 4 000,-Kč. Pokud záloha nebude uhrazena do 10 dnů po odeslání objednávky, smluvní vztah zaniká. Trvalou   rezervaci pobytu Vám provedeme dnem připsání zálohy na uvedený účet a budeme Vás informovat o jejím přijetí a provedené rezervaci. Rozdílná částka ze skutečné ceny za pobyt je splatná hotově v den nástupu.
 3. Smluvní vztah může být uzavřen jen s osobou starší 18 let, osoby mladší 18 let mohou užívat pobytu prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18 let. Smluvní vztah vzniká po vyplnění objednacího formuláře.       
 4. V případě zrušení rezervace ze strany objednavatele, bez závažných důvodů je účtován storno poplatek v plné výši rezervační zálohy.
 5. Doplatek ceny za pronájem a rekreační poplatek (sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu 30,-Kč, poplatku nepodléhají osoby mladší 18 let a starší 70 let) uhradí objednavatel při převzetí klíče od objektu před nástupem na chatu, společně s vratnou kaucí, ve výši 2 000,- Kč, která při bezeškodném průběhu bude vrácena na konci pobytu.
  • V případě ztráty klíče bude účtován manipulační poplatek 200 Kč.
  • Věk dětí, rozhodný o zařazení do příslušné kategorie se počítá ke dni nástupu.
 6. Cena pronájmu, termín obsazenosti a další informace jsou ke zjištění na www.chata-roudny.cz nebo na e-mailu info@chata-roudny.cz.
 7. Chata je pronajímána jako celek.
 8. V celém objektu je zákaz kouření a domácích mazlíčků.
 9. Pronájmy jsou týdenní a násobky týdnů.
 10. Pobyt začíná převzetím objektu v den nástupu, v sobotu ve 14.00 hodin. Pronajímatel vás očekává přímo v objektu. Chatu je nutno uvolnit při odjezdu do 10.00 hodin.
 11. Při předání objektu do pronájmu se musí hosté prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) za účelem vedení evidence o pobytu v evidenční knize. Užívat pronajatou chatu můžou pouze nahlášené osoby                                              
 12. Při převzetí chaty bude zapsán stav elektroměru. Energie bude na konci pobytu vyúčtována dle skutečné spotřeby.
 13. V případě, že hosté ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemají nárok na jakoukoliv náhradu.
 14. Noční klid platí od 22:00 – 6:00 hod.
 15. Pojištění: pronájem chaty je na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.
 16. Při použití venkovního ohniště jsou hosté povinni dodržovat bezpečnost manipulace, opustit ohniště je dovoleno až po jeho důkladném dohoření.
 17. V případě poruchy, závady či poškození zařízení hosté bezodkladně informují pronajímatele. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.   
 18. Zařízení chaty je zdokumentováno.
 19. Udržujte chatu a okolí v čistotě a pořádku. Neodhazujte nedopalky a odpadky. Domovní odpad ukládejte do k tomu určených pytlů. 
 20. Při nástupu je objednavatel seznámen s provozním řádem a zavazuje se podpisem, že případné škody při pobytu vzniklé jeho vinnou, či vinnou ostatních příslušníků, budou jím uhrazeny před odjezdem v hotovosti pronajimateli chaty.

Porušení provozního řádu je důvod k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu.

Děkujeme za dodržování uvedených pravidel a přejeme Vám příjemný pobyt.