Kdo jsme

Pronajímatelem a osobou zodpovědnou pro zpracování Vašich údajů je Jitka Koucká.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytovat ubytovací služby – k uzavření rezervace a smlouvy. K uzavření rezervace potřebujeme Vaše jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a email.

Údaje si necháváme i po skončení ubytování, abychom mohli splnit zákonné povinnosti spojené s Vaším pobytem.

Pokud jste cizinci, musíme plnit povinnosti dle zákona o cizincích a vést domovní knihu, v ní musíme uvádět informace v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládaná doba a účel pobytu na území České republiky, počátek a konec ubytování.

Jsme dle zákona povinni i platit místní poplatky, a i zde musíme vést další evidenci. Proto potřebujeme zpracovat dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Pokud Vám vystavujeme fakturu (či jiný účetní doklad), tento má zákonné náležitosti (mj. identifikace Vás jakožto hosta, charakter naší služby a další relevantní informace) a bez nich nelze doklad vystavit.  I pro účely povinností dle předpisů o účetnictví a daní musíme zpracovávat Vaše údaje.

Jelikož jste naši klienti, čas od času Vám zasíláme informace a novinky o našich službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. I zde jde o naše oprávněné zájmy.

Jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme pouze pro vlastní účely a zákonné povinnosti po dobu neurčitou nebo do doby, kdy nás požádáte o jejich odstranění. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu.

Jak zpracováváme Vaše údaje při prohlížení webu

Ukládáme a přistupujeme ke cookies a dalším síťovým identifikátorům jako IP adresy Vašeho zařízení a zpracováváme osobní údaje o Vašem chování na webu za účelem měření návštěvnosti a Vašeho pohybu na webu, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a její formu.

Pro správu souborů cookie a podobných používaných technologií a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro souhlas „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak „Real Cookie Banner“ funguje, najdete na https://devowl. io/rcb/data-processing/.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti jsou čl. 6 (1) písm. c GDPR a čl. 6 (1) písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa cookies a podobných používaných technologií a související souhlasy.