Kniha hostů

Bylo nám tu dobře

Děkujeme za krásně prožitý týden na vaší chatě.

Sinolupovi a Krebsovi